12

Par
4
Index
14
63
340m
58
300m
49
250m
37
180m

12

Par
4
Index
14
63
340m
58
300m
49
250m
37
180m

"Löfdalen"

Härlig utsikt på detta hål. Valmöjligheter att spela klokt och lägga upp sig eller satsa allt mot green. Ondulerad green - kolla avståndet innan du spelar in. 

 

Löfdalen historik.

Till höger om 3:ans tee låg fram till åtminstone 1920 ett bebott torp eller backstuga benämnt Löfdalen.