15

Par
3
Index
16
63
175m
58
145m
49
105m
37
70m

15

Par
3
Index
16
63
175m
58
145m
49
105m
37
70m

"Qvarnarna"

Läckert, spännande och ganska lätt hål bara man tar tillräckligt med klubba för att gå förbi dammen.

 

Qvarnarna historik: 

Enligt karta från 1697 (avmätning) och likaså 1697 (skattläggning) låg här 2 vattenkvarnar.

Till höger om 6:ans tee 63 låg ”Ahlengs qvarn” och vid tee 49 ”Tångöre qvarn”.