7

Par
4
Index
3
63
345m
58
315m
49
275m
37
225m

7

Par
4
Index
3
63
345m
58
315m
49
275m
37
225m

"Lanbäcken"

 Rakt hål som varierar med vinden. Klar fördel att ligga på vänster halva av fairway vid inspelet.  

Dammen byggdes under vintern 2016 med hjälp av sponsorerna "Dammens Vänner". 

 

Lanbäcken historik:

Bäcken utefter 7:ans vänstra sida har bytt namn några gånger under årens lopp.

Lanbäcken har blivit Lannbäcken och numera Landbäcken.

Namnet Lanbäcken härleds troligen från ”lana” (ett ryssjliknande fiskredskap, ållana)