Regelutbildning

Hej!

Du som är intresserad av att lära dig mer om golfens regler har nu chansen att på klubbens bekostnad gå en endagarskurs i detta.

Vi vill att du efter genomgången kurs är behjälplig om det kommer upp regelfrågor, t.ex. vid klubbens tävlingar.

Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna hantera regelfrågor på klubbnivå och
leda regelutbildningar på hemma klubben.

 

I kursen ingår även ett frivilligt test. För att kunna utses till klubbdomare är provet obligatoriskt. Provet kommer att ske digitalt (kan utförashemifrån) efter kursen.

 
Kurserna hålls på föjande orter:

Söndag 26 februari, kl. 09.00-17.00
Plats Kalmar, Scandic, Dragonvägen 7
Utbildare: Lars Nordén och Toni Sjöö.

Söndag 26 februari, kl. 09.00-17.00
Plats Jönköping, Scandic Elmia, Elmiavägen 8
Utbildare: Charlotte Gustafsson och Alf Bjerhag

 

Är du intresserad eller vill veta mer hör av dig till Patrik på kansliet snarast, dock senast söndag 12/2.

Telefon: 072-3234441

Mail info@loftahammarsgk.se

Begränsat antal platser!