Vision 50/50 - golfens jämställdhetsarbete

Vi på Loftahammars Golfklubb har startat ett spännande och långsiktigt förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golfklubb. Arbetet startar med en utbildning, klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 som vänder sig till klubbledning, styrelse, banchef och tränare i syfte att arbetet ska få fäste och bli en integrerad del i klubbens övergripande utvecklingsarbete. Hoppas att ni medlemmar vill hänga med oss på resan!

Varför gör vi det här?

Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare och för oss är det är otroligt viktigt för framtida rekrytering av nya medlemmar och för att behålla befintliga.

 

 

Vad är Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50?

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är den första digitala utbildningen i sitt slag i Idrottssverige, utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. På webben finns filmer, föreläsningar, forskningsrön, uppgifter och mallar som stöd för att inleda ett förändringsarbete på golfklubben. Läs mer på golf.se.

Vision 50/50

Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner.

Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. Arbetet har kvalitetssäkrats genom forskning och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna. Mål fram till 2020:

 • 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
 • 10 000 fler kvinnor som medlemmar
 • Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser/valberedningar

 

Programmet har ett trettiotal platser årligen och vi på Loftahammars GK började arbetet med programmet 2019.

Klubbens Vision 50/50-styrgrupp består av styrelse, personal, banchefer och förändringsledare.

Nu i september 2021 har vi genomfört programmet genom att skaffa oss viktig kunskap, spana på vår verksamhet, göra nulägesanalyser och gjort en handlingsplan som ligger till grund för ett hållbart utvecklingsarbete över tid.

Vi går vidare i arbetet med 50/50

Förklaring till bilden:

Golfklubben utser en styrgrupp som har huvudansvaret för förändringsprocessen, samt en bred referensgrupp som bidrar med insikter och blir ambassadörer för arbetet. Utbildningen genomförs både vid fysiska träffar och individuellt lärande via den digitala plattformen. Klubben äger sin egen utvecklingsresa med stöd av Svenska Golfförbundets klubbrådgivare

Innehållet är uppdelat i tre ronder och i samråd med klubbrådgivaren upprättar klubben en realistisk tidplan utifrån sina förutsättningar. Rekommendationen är att genomföra utbildningen under tolv månader. 

 • Rond 1: Utan spaning – ingen aning 

  Deltagarna får en grundläggande utbildning i genus och organisation. De får också spana på och göra en nulägesanalys av sin egen verksamhet.

 • Rond 2: Klara, färdiga...   

  Skapa problemformuleringar och sätt upp mål och mätpunkter. Se över styrdokument som vision och verksamhetsidé. Identifiera nya rutiner och aktiviteter som leder till förändring. 

 • Rond 3: ... GÅ! 

  Kunskap kring att leda i förändring, behålla fokus och omsätta arbetet till praktiska handlingar. Motstånd i förändringsarbete och tips på sätt att hantera detta. Avslutning och avstamp till en fortsättning på det långsiktiga utvecklingsarbetet.

Nu har vi genomfört hela programmet Vision 50/50!

Vi kommer att jobba med vår handlingsplan för att göra Loftahammars Golklubb till en klubb som medlemmarna fortsätter att trivas i!

Vi är stolta över vår klubb och det vet vi att ni medlemmar också är!

 

 

På årsmötet 14 maj 2023 gästades vi av vår nya klubbrådgivare Gary Cosford, som delade ut diplom för att vi genomgått utbildningen.

 

 

Har ni några funderingar och frågor är ni välkomna att höra av er - info@loftahammarsgk.se

Är du intresserad av att vara med i arbetet?

Kontakta Marie Samuelsson som är vår förändringsledare mariesamuelson@icloud.com